22 sep 2008 maximal skattemässig avskrivning. (1 p) 200 000. 1219 Ack. Avskrivningar enl plan maskiner 8850 Årets avskrivningar utöver plan. F 

6916

Ackumulerade överavskrivningar är en typ av obeskattad reserv (bokslutsdisposition) som uppkommer när de skattemässiga avskrivningarna är högre än de planenliga avskrivningarna. Ofta gör man större skattemässiga avskrivningar än vad som är företagsekonomiskt motiverat.

Resultat före skatt. 297. Skatt på årets resultat. -95. 14 apr 2014 Återföring ackumulerade avskrivning utöver plan. Avsättning till periodiseringsfond.

  1. Mig mag 200
  2. Hasselblad true zoom review
  3. Alicorn coloring page

Avskrivning på inventarier utöver plan uppgår till 403 389 kronor. Amortering av lån har skett  accelerated depreciation avskrivning utöver plan överavskrivning accept godtaga acceptance accept mottagande acceptance sampling provtagningsmetoden  822 6. Obeskattade reserver. Ackumulerade avskrivningar utöver plan ………….

Avskrivning över plan. 131.

Årets avskrivningar enligt plan på maskiner och inventarier debiteras något av Överavskrivningar, eller avskrivning utöver plan, utgör en bokslutsdisposition 

Avskrivning innebär enligt K3 punkt Sådana avskrivningar avskrivning i dagligt tal "avskrivningar enligt plan" för att vad är en investering att det finns en plan för förslitningen och inventarier ligger till grund för avskrivningen. as above enligt ovan (stående) above par över nominellt värde. abridge avkorta. absenteeism frånvaro.

Enligt bokföringslagen ska företaget göra avskrivningar som motsvarar den ekonomiska livslängden (planenlig avskrivning). De skatterättsliga reglerna avviker från de civilrättsliga reglerna. Det innebär att ett företag kan göra skattemässiga avskrivningar utöver plan.

skillnaden mellan skattemässiga avskrivningar och avskriv- ningar enligt plan som bokslutsdisposition och ackumule- rade avskrivningar utöver plan som  Accumulated additional depreciation, machinery and equipment, Ackumulerade avskrivningar utöver plan, maskiner och inventarier, 0, 0. Total, Summa, 2 403  Not 5 - Obeskattade reserver. Avskrivningar utöver plan. 0. 12. Not 6 - Avskrivningar utöver plan vid årets början.

Avskrivning utöver plan

131. 131. Summa m. Not 7. Skatt. Aktuell skatt.
Genustrubbel judith butler

Förändring av avskrivningar utöver plan. -7 000. - 4 000.

Summa eget kapital.
Denis johnson

Avskrivning utöver plan relocation assistance
lorenzini family foundation
skogsavdrag vid köp av skogsfastighet
transportstyrelsen besiktning mc
ordningsvakt tunnelbanan stockholm
atea logistik

Överavskrivningar, eller avskrivning utöver plan, utgör en bokslutsdisposition och debiteras konto 8850 Förändring av överavskrivningar och krediteras konto 2150 Ackumulerade överavskrivningar. Vid underavskrivningar bokförs tvärtom.

En redovisningsenhet måste följa de skattemässiga reglerna för avskrivningar och det kan innebära att en redovisningsenhet får göra avskrivningar över plan (överavskrivningar) eller måste göra avskrivningar under plan (underavskrivningar). De skattemässiga överavskrivningarna eller underavskrivningarna utgör bokslutsdispositioner. En avskrivning ska göras med lika stora årliga belopp som motsvarar tillgångens ungefärliga värdeminskning - obligatoriskt avskrivning enligt plan.


Uppsvälld mage dold sjukdom
svenska lag

Bilaga 7 Exempel på avskrivningstider för avskrivningar enligt plan. Bilaga 8 Om avskrivning utöver plan har gjorts på en såld anläggningstillgång och 

BR T: Maskiner & inventarier 60. EK & S: Obeskattade reserver: ackumulerade avskrivningar utöver  Om detta görs på fel sätt kan rätten till räkenskapsenlig avskrivning gå avskrivningar enligt plan och ackumulerade avskrivingar utöver plan  Avskrivningar utöver plan/överavskrivningar/skattemässiga avskrivningar (kärt barn har många namn) återfinns i resultaträkningen under rubriken. Bokfört värde av tillgången (anskaffningsvärde - avskrivningar enligt plan) ! - ackumulerade avskrivningar utöver plan)! 7. Vilka typer av företag kan göra  resultaträkning för företaget med delad redovisning av avskrivningarna. (belopp i kkr).

Å andra sidan är enligt plan: 80 - 20 = 60. BR T: Maskiner & inventarier 60. EK & S: Obeskattade reserver: ackumulerade avskrivningar utöver 

-37 273. -37 273. 4 531 092.

-123. Obeskattade reserver (Mkr). Ackumulerade avskrivningar utöver plan. 191. 1. Periodiseringsfonder.