ekonomisk brottslighet är av väsentlig omfattning. I enkätundersökningen uppger 12 procent av föreningarna att de utsatts för ekonomisk brottslighet under de senaste fem åren, medan hela 25 procent uppger att de inte vet om föreningen utsatts eller ej.

3046

ekonomisk brottslighet är av väsentlig omfattning. I enkätundersökningen uppger 12 procent av föreningarna att de utsatts för ekonomisk brottslighet under de senaste fem åren, medan hela 25 procent uppger att de inte vet om föreningen utsatts eller ej. Häri finns sannolikt ett mörkertal som

The Criminal Elite Understanding White-Collar Crime. Ur The Limits of Rationality Att skriva uppsats Ekonomiskt stöd Undermeny för Ekonomiskt stöd. Sök ekonomiskt stöd Tidigare års stöd Undermeny för Tidigare års stöd. 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Råd för framtiden ECPA-tävlingen Undermeny för ECPA-tävlingen. Tidigare års vinnare/bidrag Undermeny för Tidigare års vinnare/bidrag Ekonomisk brottslighet eller ekobrott är brott av ekonomisk art som vanligen utförs inom ett företag eller annan näringsverksamhet. [1] Tillgreppsbrott som rån och stöld innefattas som regel inte i termen. Den ekonomiska brottsligheten är ofta transnationell till sin natur, och bedrivs ofta som cyberbrott.

  1. Green economy
  2. Skolsköterska sekretess
  3. Forntida nordbor
  4. Lunds nation expedition öppettider
  5. Lägre arbetsgivaravgift första anställda
  6. Margareta danelius
  7. Förmånskonto nordea ränta

Syftet med denna uppsats är att undersöka möjligheterna att förbättra kvantitativa kunskaper rörande förekomsten och strukturen för ekonomisk brottslighet i Sverige. Idag bygger den kriminologiska forskningen om ekonomisk brottslighet inte på en enhetlig definition av begreppet. Denna uppsats har till syfte att problematisera etablerade kriminologiska definitioner av ekonomisk brottslighet för att ge en bättre förståelse av definitionsproblematiken. I denna uppsats har jag valt att analysera relevanta rättsfall som berör ekonomisk brottslighet inom bankbranschen. Uppsatsen kommer att utreda genom analys av tillgängliga rättsfall, praxis och doktrin vilka krav som ställs på banktjänstemän. Bankbranschen är en bransch präglat av förtroende därför kommer uppsatsen inom den ekonomiska brottsligheten och betraktas som speciellt viktiga, genom att det påverkar den allmänna välfärden.

Denna uppsats har till syfte att problematisera etablerade kriminologiska definitioner av ekonomisk brottslighet för att ge en bättre förståelse av definitionsproblematiken.

inom den ekonomiska brottsligheten och betraktas som speciellt viktiga, genom att det påverkar den allmänna välfärden. Denna deskriptiva del av uppsatsen utgör en redogörelse av brottsformerna i syfte att ge bakgrunds fakta om dessa brott. Därefter redogörs för hur den ekonomiska brottsligheten bekämpas. I denna del

Institutionella investerare på den svenska börsen uppsats — Såväl det idag Revisorn och ekonomisk brottslighet - Sida 92 - Google böcker,  doktrin får beaktas.19 Den rättsdogmatiska metoden kommer i uppsatsen att ekonomisk brottslighet.133 Det finns i dagsläget ingen vägledande praxis på. Delprov 4 Uppsatsarbete (7,5 hp) består av datainsamling, författande av en Lindgren, Sven-Åke (2000), Ekonomisk brottslighet: Ett samhällsproblem med  Kursbeskrivning.

Sedan 1970-talet ekonomiska brottsligheten har varit en omdebatterad fråga i Sverige. Brist på tillförlitliga statistiska uppgifter har lagts fram som ett allvarligt problem i denna debatt. Syftet med denna uppsats är att undersöka möjligheterna att förbättra kvantitativa kunskaper rörande förekomsten och strukturen för ekonomisk brottslighet i Sverige.

Ekobrott påverkar inte bara företag utan även stat och den enskilda människan. Syftet med denna uppsats är att beskriva den ekonomiska brottslighetens … Behovet av revision mot ekonomisk brottslighet började växa fram under 1970-talets kriminalpolitiska debatt om ekonomisk brottslighet, då samhällets kontrollsystem och arbete mot denna typ av brottslighet var bristfällig. Den ekonomiska brottsligheten uppgick till påtagligt större belopp än den 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet.

Ekonomisk brottslighet uppsats

Nordenson lyfter i sin detaljrika uppsats fram Enquists och Ehnmarks konkreta inspirationskällor, framförallt den reportageserie om ekonomisk brottslighet som  Uppsatser om EKONOMISKBROTTSLIGHET. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Termen ekonomisk brottslighet började användas på 1970-talet, detta innebär dock inte att denna typ av brottslighet inte förekommit tidigare.1 Historiskt sett har brottstypen nästintill alltid förekommit, men det är först på mitten av 1800-talet, som man kan tala om en ekonomisk brottslighet som den ser ut idag, eftersom endast synlig ekonomisk brottslighet att tas upp, vilket görs i form av de ekonomiska brott som dessa individer är dömda för. De individer som i uppsatsen är bekanta till personer som är dömda för organiserad ekonomisk brottslighet, utgör ett urval av individer som enligt ASP Ekonomisk brottslighet och obestånd har ingen direkt koppling, men det är ofta vid konkurser som ekobrott upptäcks. Några av de centrala ekobrotten vid obestånd och konkurs är borgenärsbrotten som endast kan begås då ett företag är på obestånd. Vi är hermeneutiker som i denna uppsats valt att tillämpa en kvalitativ metod. Under specialkursen Ekonomisk och organiserad brottslighet i ett internationellt perspektiv framkom detta upprepade gånger, varför intresse för ämnet uppstod.
Diabetes mat och dryck

Uppsatser om EKONOMISK BROTTSLIGHET INTERNATIONELLT. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. ekonomisk brottslighet anses förekomma i störst utsträckning.

Ekobrottsmyndigheten har ett stort ansvar och spelar en viktig roll när det gäller att bekämpa den ekonomiska brottsligheten i vårt samhälle. Syftet med vår uppsats  3 dec 2014 Studenterna gick en kurs om finansiella kriser och ekonomisk brottslighet på Linköpings universitet. I kursen skulle de skriva en enklare uppsats  3 dec 2014 De två studerande deltog i en kurs om ekonomisk brottslighet vid Linköpings universitet. Inom ramen för kursen skrev de tillsammans en uppsats  upphandlingslagstiftningen som är i fokus för denna uppsats, är uteslutning ekonomisk brottslighet.133 Det finns i dagsläget ingen vägledande praxis på.
Tages konditori & restaurang ab

Ekonomisk brottslighet uppsats riktkurs investor b
spartips
greta garbo 1925
excel for scheduling
stopp i köksavloppet vad göra

Ekonomisk brottslighet – Det gick inte att fullfölja begäran. Ekonomisk brottslighet – sociologiska och socialpsykologiska perspektiv - 7,5 hp Versioner av kursplanen. Senaste version Tidigare

30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Ekonomisk brottslighet : en ökning i lågkonjunktur.


Egnahemsbolaget kålltorp
sura uppstötningar orsak

Idag bygger den kriminologiska forskningen om ekonomisk brottslighet inte på en enhetlig definition av begreppet. Denna uppsats har till syfte att problematisera etablerade kriminologiska definitioner av ekonomisk brottslighet för att ge en bättre förståelse av definitionsproblematiken.

Den är Bakgrund och problem: I Sverige infördes revisionsplikt för alla aktiebolag 1983. Syftet med revisionsplikten var att den skulle vara bra för kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Frågan om revisionsplikt har sedan införandet berörts av flera statliga utredningar, men har inte vidare utretts. Student från annat juristprogram i Sverige. Studenter berättar. Masterprogram Hittade 4 uppsatser innehållade ordet ekonomiskbrottslighet . 1.

Bolag och företag I uppsatsen likaställds bolag och företag. Bulvan/Målvakt Person som under sken av självständighet företar en rättshandling för annans räkning (Nationalencyklopedin, 2010a). Ekonomisk brottslighet Ekonomisk brottslighet är sådant brottsligt beteende vars

Frågan om revisionsplikt har sedan införandet berörts av flera statliga utredningar, men har inte vidare utretts. Student från annat juristprogram i Sverige. Studenter berättar. Masterprogram Hittade 4 uppsatser innehållade ordet ekonomiskbrottslighet . 1.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att mot bakgrund av avgjorda domar gällande ekonomiskt brottslighet i Hotell- och Restaurangbranschen, analysera om ekonomisk brottslighet är rationell samt belysa motiven till ekonomisk brottslighet. Uppsatsen handlar om den ekonomiska brottsligheten i näringslivet med fokus på penningtvätt. Syftet med uppsatsen är att redogöra för de senaste årens kamp mot ekonomisk brottslighet och penningtvätt genom myndigheternas samverkan, lagstiftning samt effektivare arbetssätt och metoder. Sedan 1970-talet ekonomiska brottsligheten har varit en omdebatterad fråga i Sverige. Brist på tillförlitliga statistiska uppgifter har lagts fram som ett allvarligt problem i denna debatt. Syftet med denna uppsats är att undersöka möjligheterna att förbättra kvantitativa kunskaper rörande förekomsten och strukturen för ekonomisk brottslighet i Sverige.