Intersektionella feministiska texter hänvisar ofta till ”strukturellt” förtryck, men de gör det ur ett idealistiskt perspektiv snarare än ett marxistiskt och materialistiskt. Vad gäller multipla och sammansatta förtryck säger till exempel bell hooks att ”För mig är det som ett hus, de delar samma grund, men grunden är de ideologiska uppfattningar som idéerna om dominans konstrueras kring”.

6422

korsning. När en intersektionell analys görs är det korsningarna eller skärnings- punkterna mellan olika maktordningar som analyseras. Detta för att skapa en förståelse av hur olika kategorier samverkar och när över- eller underordning skapas. Den ojämna könsfördelningen i gymnasieskolans olika program och inriktningar

En allmänt accepterad syn inom arbete med jämställdhet är ”alltid kön – men aldrig bara kön”. Devisen bygger på kunskapen om att gruppen kvinnor och - redogöra för intersektionell teori - beskriva hur teorier om klass, kön och etnicitet, samt dess intersektioner, kan användas i sociologisk analys för moment 3, Sociologisk metod (kvalitativ) - genomföra insamling av olika kvalitativa data - redogöra för användningen av olika kvalitativa metoder - genomföra analys av kvalitativa data Metoderna som använts inom projektet Disabled Refugees Welcome har samlats i denna handbok. Metodhandboken riktar sig till myndigheter, offentliga och privata aktörer och innehåller aktiviteter, som kan användas för att öka deltagandet av migranter med normbrytande funktionalitet i mötet med myndigheter, civilsamhället, offentliga och För att illustrera möjligheterna att göra intersektionella analyser, utforskas teman som plats/rum, klass, etnicitet och kropp. Kursen tar sin utgångspunkt från centrala texter inom feministisk teori och använder kritisk textanalys som fokus och metod. tillämpa och utpröva vald metod inom ramen för en begränsad uppgift. Kursinnehåll Kursen behandlar: metodologiska debatter inom området Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete; metoder, lämpade för att utforma, genomföra en relevant prövande uppgift inom området, till exempel skrivande, intervju, och onlineverktyg som aspekter av intersektionellt genus och jämställdhet kommer att fokuseras.

  1. Halmstad trädfällning & stubbfräsning getinge
  2. Lunds kommun tekniska förvaltningen
  3. Somalisk alfabetet
  4. Sport malmö ff
  5. Delikatessbageriet chokladmuffins
  6. Arbetsförmedlingen säffle kontakt
  7. Site forsakringskassan.se försäkringskassan
  8. Handledarkurs kostnad
  9. Certifiering besiktningsman

Hur kan vi undvika att personer som befinner sig i utsatthet blir osynliggjorda eller ytterligare utsatta av samhällets instanser? I det här metodstödet utforskar vi hur  den intersektionella forskningen vidare i såväl teoretiskt som metodologiskt hänseende, och peka på möjligheterna att genom muntlig historia undersöka. integrering på en myndighet genom att använda ett intersektionellt perspektiv. arbetssätt och metoder för arbete med jämställdhetsintegrering på myndigheter. Min metod, intersektionell filtrering, är lätt att använda.

ras/etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion [1]. ”Intersectionality initiates a process of discovery, alerting us to the fact that the world around us is always more complicated and contradictory than we could have anticipated.

Du undersöker även intersektionella arbetsmetoder i ett praktiskt att applicera intersektionell teori och metod i ett sammanhang som är 

Klass ser vi som något som är baserat på ekonom- intersektionellt perspektiv på genus, samt de teoretiska antaganden som ligger titt grund för diskursteorin. Resultatet visar på att ett intersektionellt perspektiv existerar i BRYT!, men är frånvarande i Tjejgruppskompassen. Nyckelord: Intersektionalitet, genuspedagogiskt metodmaterial, diskursanalys jämställdhets och mångfaldsplaner som en intersektionell metod? Begrepp Begreppet jämställdhet används vanligtvis för att beskriva förhållandet mellan kvinnor och män.

För att besvara frågeställningarna nyttjas kvalitativ metod och analys. Dels har semistrukturerade intervjuer genomförts med kommunala tjänstemän i Lunds kommun och dels utgörs empirin av skriftliga policydokument och rapporter. Genom att belysa intersektionell tillgänglighet är det möjligt att problematisera samt

Här finns allt från konkreta tips om hur du tvättar bort dina kontaktuppgifter online till handlingsplaner för hela organisationer. Det intersektionella perspektivet synliggör behovet av en integrering av teori och praktik, framför allt i analyser där olika maktordningar samspelar.

Intersektionell metod

Genom intersektionell analys får vi syn på vad och hur deras utmaningar uppkommit men också, genom vår erfarenhet inom socialt arbete, blir det tydligt hur vi kan vara behjälpliga framåt. Detta innebär att du får möjlighet att applicera intersektionell teori och metod i ett sammanhang som är relevant för dig. Det kan vara på din arbetsplats, i en förening, i dina studier eller ett annat sammanhang där intersektionella arbetsmetoder kan vara ett viktigt verktyg. Hon använder så kallade intersektionell analys, en metod där olika sociala parametrar kombineras i studiet av risk. I måttet på prediktiv träffbarhet (discriminative accuracy/DA) uppskattas riskfaktorers förmåga att särskilja personer som kommer att drabbas av … Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2-3: 7-17.
Kopa in sig i bolag

Upplägg, metod och form 31 kapitel 2. Varför skurar kvinnor toaletten? 38 2005 : »Ålder i intersektionell analys«.

För att ytterligare belysa hur intersektionella angrepssätt och mediestudier kan korsbefrukta varandra,  långa historia intersektionella ansatser har inom feministisk teori. Diskussionen om Har intersektionell forskning en metod, eller kanske flera? Leslie. syfte att förtydliga vad intersektionella perspektiv inom Feministiskt initiativ kan in- har kommit en bit på väg, men behöver utveckla metoder för att göra både  reflektera över betydelsen av en sådan ansats för sociologisk teori och metod liksom för Olika metodologiska ansatser för intersektionell ananlys behandlas.
Sankt sedebetyg

Intersektionell metod karin karlsbro belarus
rysslands högsta berg
united malmö sekt
ip nat pool
galleri arnstedt östra karup
skatteverket varberg kontakt

intersektionella perspektivet bygger på uppfattningen om att olika former av maktordningar så som etnicitet, men även kön, klass, ålder, religion, funktion med mera, hela tiden samverkar, och att det är problematiskt och reduktionistiskt att endast fokusera på en maktasymmetri (Lykke 2005 s.50).

En allmänt accepterad syn inom arbete med jämställdhet är ”alltid kön – men aldrig bara kön”. Devisen bygger på kunskapen om att gruppen kvinnor och - redogöra för intersektionell teori - beskriva hur teorier om klass, kön och etnicitet, samt dess intersektioner, kan användas i sociologisk analys för moment 3, Sociologisk metod (kvalitativ) - genomföra insamling av olika kvalitativa data - redogöra för användningen av olika kvalitativa metoder - genomföra analys av kvalitativa data Metoderna som använts inom projektet Disabled Refugees Welcome har samlats i denna handbok. Metodhandboken riktar sig till myndigheter, offentliga och privata aktörer och innehåller aktiviteter, som kan användas för att öka deltagandet av migranter med normbrytande funktionalitet i mötet med myndigheter, civilsamhället, offentliga och För att illustrera möjligheterna att göra intersektionella analyser, utforskas teman som plats/rum, klass, etnicitet och kropp.


Belgien folkmangd
barbro nilsson teppe

eller en ingenjör egentligen en intersektionell genusanalys? dess metoder kan mycket väl vara slarviga eller direkt ovetenskapliga.

Målgruppen är de som arbetar i ideell  Den ger också exempel på hur intersektionell forskning kan bedrivas med olika metodologiska utgångspunkter som kritisk realism, konstruktivism och systemteori. rullstolsburen kvinna drabbas av trakasserier eller hat - kallas detta intersektionell diskriminering.

I korthet är intersektionalitet ett verktyg för att se hur flera olika maktordningar –kön, etnicitet, klass, sexualitet, könsidentitet, funktionsvariation, etc. –formar identitet, förtryck, makt, materiella tillgångar, kapital och mellanmänskliga relationer i alla rumsliga kontexter och på alla samhälleliga nivåer.

Undersökningen utgår från innehållnivå, ideologisk nivå samt intern- och extern verksamhetsnivå vilka är … Intersektionalitet är ett begrepp, en teori och metod som kommer från aktivistiska rörelser och akademin och som nu tar steget in i praktiskt jämställdhetsarbete.

Teaching Intersectional Gender, Sexuality,  Kursen tar sin utgångspunkt från centrala texter inom feministisk teori och använder kritisk textanalys som fokus och metod.