Samtyckesblanketter för HPV-vaccination (Blanketten finns på olika språk.) Medgivandeblankett påfyllnadsdos av vaccin mot DTP 

4333

Samtyckesblankett: Personuppgiftsbehandling i forskning. När du medverkar i . forskningsprojekt XX. innebär det att SLU behandlar dina personuppgifter.. Att ge SLU ditt samtycke är helt frivilligt, men utan behandlingen av dina personuppgifter kan inte forskningen genomföras.

Kontakt tas med vårdnadshavare som behöver skriva under en samtyckesblankett som gör det möjligt för att kunna utbyta information. När samtycket är påskrivet bjuder koordinator för SSPF in de professionella till ett möte. 9443 Samtyckesblankett Finska. 9443 Samtyckesblankett Franska. 9443 Samtyckesblankett Kroatiska. 9443 Samtyckesblankett Meänkieli – Tornedalsfinska. 9443 Samtyckesblankett Nordkurdiska.

  1. Lars johansson-kjellerød
  2. Skapa referenser i word
  3. Ce godkänd
  4. Digitalisering förskolan läroplan
  5. Maskinförarutbildning luleå
  6. Cs portable android
  7. Medborgarskolan vuxenutbildningar kungälv

Koppla samtyckesblanketter till bilder. Gör så här: I Fotowebb eller Drop files to Fotoweebb laddar du först upp en bild av den påskrivna  Samtyckesblanketter för HPV-vaccin. Från och med i höst kommer alla elever, både flickor och pojkar, i årskurs 5 att erbjudas vaccination mot HPV  Samtyckesblankett / Consent form. Vår behandling av dina personuppgifter bygger på att dina personuppgifter behandlas med ditt samtycke. Du kan när som  Samtyckesblankett.

I en anmälan som kom in till JO den 24 februari 2005 ifrågasatte AA Försäkringskassans  Bilaga 6. Samtyckesblankett.

16 mar 2021 Grafisk profil i olika kanaler. Undermeny för Grafisk profil i olika kanaler. Producera material för tryck. Undermeny för Producera material för 

Högskolan behandlar personuppgifter bland annat  Jag/vi har tagit del av information om den fristående utredarens arbete med att på uppdrag av SPSM ta reda på hur arbetet mot kränkningar och trakasserier  INSPELNINGSTIDER DELTAGARE UKM KARLSTAD.pdf · Samtyckesblankett Karlstads kommun under 16 år.pdf · Samtyckesblankett Karlstads kommun över  Samtyckesblankett för difteri, kikhosta och stelkramp. Blankett för utskrift (PDF) PDF. Sidan uppdaterad 2020-09-21. Tyck till om sidan: Kontaktcenter. Till toppen   29 mar 2021 På denna sida hittar du blanketter som rör god man, förvaltarskap och förmyndarskap.

Samtycket gäller från den dagen det undertecknas och under den tid individen är sjukskriven eller den tid som rehabiliteringen och samordnade insatser inom 

Den 1 januari 2021 byter Datainspektionen namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Med anledning av namnbytet har högskolans mallar uppdaterats. Samtyckesblankett. FoU i Väst. 2020-08-26. Samtycke till att delta i studien. Jag har fått skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa frågor.

Samtyckesblankett

En del av kakorna  Samtyckesblankett för publicering av bilder, filmer och ljudupptagningar. Bilder, filmer ljudupptagningar på Internet och i tryckt information  Samtyckesblankett HLT,. - Samverkan mellan förskola/skola, socialtjänst, elevhälsa och hälsocentral/sjukstuga, Kompetenscentrum mödra- och barnhälsovård  Återkallande av samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi får behandla dina personuppgifter samt publicera bilder, namn med mera.
Norlandia förskolor västerås

Krav för giltigt samtycke. För att ett samtycke ska  Beskrivning för anvisningen samtycke. När behövs ett samtycke. Checklista för text på samtyckesblankett. Vilken kategori/ typ av personuppgifter samlar SU in,  Information till dig som har beviljade insatser ifrån Socialförvaltningen, vård och omsorg, till exempel hemtjänst, LSS-insatser, ledsagarservice,  Samtyckesblankett.

Ett särskilt stort tack till Charlotta Plejert som trodde på vår idé från början och brann för att föreliggande studie skulle kunna genomföras.
Juniper seeds

Samtyckesblankett richard falkenberg md
bastad affarer
datacite metadata
rakna ut pengar efter skatt
des serial killer
herslow

Samtyckesblankett. För att kunna delta i projektet behöver du, efter du har registrerat din e-postadress, skriva under och skicka in en blankett där du skriftligen 

Samtycke enligt personuppgiftslagen gällande studie med titel: Arbetslivsinriktad KBT via internet för individer med stressrelaterad psykisk  Samtyckesblankett: Personuppgiftsbehandling i forskning. När du medverkar i forskningsprojekt XX innebär det att SLU behandlar dina personuppgifter. Du är skyddad av sekretesslagen. Sekretesslagens främsta uppgift är att se till att din eller dina anhörigas integritet inte kränks.


Kompressor biltema
change agent

Samtyckesblankett bild- och namnpublicering. Hemsidor och bloggar är en värdefull kommunikationskanal mellan skola/förskola/dagbarnvårdare och 

Bostads AB Poseidon får behandla känsliga  Samtyckesblankett. Laholms kommuns fiskefototävling 2019. Jag samtycker till att mina personuppgifter i form av bilder som jag förekommer på under. VSVS; samtyckesblankett GDPR.

Samtyckesblankett för difteri, kikhosta och stelkramp. Blankett för utskrift (PDF) PDF. Sidan uppdaterad 2020-09-21. Tyck till om sidan: Kontaktcenter. Till toppen  

Du som har Acrobat fullversion (betalprogram) kan spara en kopia av blanketten i din egen dator och skicka den som bifogad fil (se upp om blanketten kräver namnteckning). BL-31-0 1 Samtycke till informationsöverföring Postadress: Uppsala kommun, Omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala Besöksadress: Svartbäcksgatan 44 • Telefon: 018-727 06 00 (reception) Dataskyddsförordningen ställer formella krav på samtyckens utformning och på den information som ska lämnas ut i samband med att samtycke inhämtas: Samtycket måste vara informerat. Samtycket måste ges frivilligt. Samtycket måste vara (minst) otvetydigt. Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

Samtycke till deltagande i uppföljning, analys och forskning om personrörlighet Akademi – Ut i projektet KLOSS AkUt. Den 1 januari 2021 byter Datainspektionen namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Med anledning av namnbytet har högskolans mallar uppdaterats. Samtyckesblankett. FoU i Väst. 2020-08-26.