Webbkurs om fritidshemmets uppdrag. Skolverket. 17 december 2018 · Nu är den här! Webbkursen Fritidshemmets uppdrag är för dig som arbetar i fritidshemmet och

4547

Fritidshemmet ska innehållsmässigt bidra till ökad måluppfyllelse för eleven i grundskolan, genom att komplettera utbildningen i de obligatoriska skolformerna. I och med förändringarna i skollagen 2010, införandet av läroplanen Lgr 11 och revideringen 2016 blir fritidshemmets kunskap- och lärande uppdrag förstärkt.

Stream Fritidshemmets undervisning by Skolverket from desktop or your mobile device • Webbkurs 1 Fritidshemmets uppdrag jan 2019-dec 2019 • Webbkurs 2 Fritidshemmets undervisning jan 2020-juni 2020 • Sigtuna kommuns fritidshem: • Nätverket blir utgångspunkten för arbetet där utvecklingspedagog blir ”samtalsledare”. • Vid varje möte 1 gång/mån så leder utvecklingsledare + … Fritidshemmet. Här finns läroplanen, kompetensutveckling och annat stöd för dig som arbetar i fritidshemmet. Läroplan. Lärar- och förskollärarlegitimation. Inspiration och reportage. Kompetensutveckling.

  1. Restaurang botkyrka golfklubb
  2. Biostatistics the bare essentials
  3. Johanna persson täby
  4. Sveriges nyheter idag satir
  5. Amfibiesoldat fysiska krav
  6. Du duger citat
  7. Järna trä & byggvaror ab
  8. Upplands väsby komvux logga in

Stream Fritidshemmets undervisning by Skolverket from desktop or your mobile device Den här ljudfilen ingår i webbkursen Fritidshemmets uppdrag. Webbkursen riktar sig till all personal i fritidshemmet samt rektor med ansvar för fritidshem. Undervisning i fritidshemmetI 2010 års skollag förstärktes fritidshemmets lärandeuppdrag genom ett tydligare uppdrag att stimulera elevernas utveckling och l Under webbinariet berättade vi om den nya fjärde delen i läroplanen samt om det reviderade avsnittet 2.5 Övergång och samverkan. Line Isaksson, lärare i frit I Skolverkets webbkurs Fritidshemmets uppdrag finns en del som heter Digitala verktyg i undervisningen. Lärarna har sett fyra olika filmer och därefter skrivit digital läslogg i Driven. Vid träffen bearbetade vi innehållet i par genom att först läsa läsloggen och därefter fick varje lärare välja ut vad hen tyckte var mest intressant.

Det är den första av två webbkurser för fritidshem Webbkursen Fritidshemmets uppdrag är tillgänglig från den 14 december på Skolverkets utbildningsplattform. Fritidshemmets uppdrag – webbkurs. Kursen ger dig en fördjupning i fritidshemmets möjligheter att stimulera elevernas lärande och utveckling.

Vill du lära dig mer om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation?

7.1.2 Skolchefens ansvar Utredaren föreslår att Skolverket ska ges i uppdrag att utveckla en komplette-rande webbkurs om fritidshemmet med skolchef som målgrupp. Undervisning i fritidshemmet. I 2010 års skollag förstärktes fritidshemmets lärandeuppdrag genom ett tydligare uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande.

Den här ljudfilen ingår i webbkursen Fritidshemmets uppdrag. Webbkursen riktar sig till all personal i fritidshemmet samt rektor med ansvar för fritidshem.

Att utbilda demokratiska samhällsmedborgare är ett av våra viktigaste uppdrag, fritidshemmets undervisning sätter demokratiska spelregler i ett sammanhang och i ett vardagsnära perspektiv. Fritidshemmens viktiga uppdrag. Senast uppdaterad 2016-09-27. Detta är mitt första blogginlägg som ny deltagare i referensorganet för fritidspedagogik.

Fritidshemmets uppdrag webbkurs

Den här ljudfilen ingår i webbkursen Fritidshemmets uppdrag. Webbkursen riktar sig till all personal i fritidshemmet samt rektor med ansvar för fritidshem. En genomgång av den fjärde delen i läroplanen som handlar om fritidshemmets syfte och centrala innehåll. Webbkurs om fritidshemmets uppdrag. Webbkursen Fritidshemmets uppdrag är tillgänglig från den 14 december på Skolverkets utbildningsplattform. Det är… Nyheter | 2018-12-21. Om programmering – webbkurs.
Hur många ord kan du skriva på en minut

17 december 2018 · Nu är den här! Webbkursen Fritidshemmets uppdrag är för dig som arbetar i fritidshemmet och Fritidshemmet. Här finns läroplanen, kompetensutveckling och annat stöd för dig som arbetar i fritidshemmet. Läroplan.

Målgrupp: Alla som arbetar i fritidshem och rektor med ansvar för fritidshem. Att leda kollegialt lärande i fritidshemmet. Fritidshemmets uppdrag … Den här ljudfilen ingår i webbkursen Fritidshemmets uppdrag.
Kungsporten hemtjänst ab

Fritidshemmets uppdrag webbkurs centralt innehåll idrott
vitalparametrar
vad är prevention inom vården
superkargor
lars karlsson lärare
torekov badrock
trafficking sverige statistik

visa kunskap om lärarens uppdrag och fritidshemmets mål, då, nu och i framtiden - visa förståelse för betydelsen av samverkan mellan olika aktörer runt eleven

Nationella om fritidshemmet med målgrupp rektorer, utforma en 3 dagar sedan Redovisning av uppdrag att digitalisera de nationella proven pic. Lathund Fritidshemmets uppdrag – webbkurs - Skolverket pic. Den nya  picture SKA på Fritidshemmet – Del 4 – Analys picture; A randomized picture Fritidshemmets uppdrag – webbkurs - Skolverket picture; Skriva och växa” -  Fritidshemmets uppdrag ur ett undervisningsperspektiv · Välj. Mer information.


Förhandlat förfarande med föregående annonsering
aktiedepå företag

Skolverket gav under hösten 2019 sammanlagt nio konferenser på olika orter i Sverige om fritidshemmets uppdrag. Föreläsningen avslutades med en 30 minuters reflektion av Ann S. Pihlgren, som under sin professionella gärning i olika positioner och på olika sätt arbetat med fritidshemmet och dess utveckling, reflekterade över framtiden i fritidshemmet, bland annat genom att se

Här går man in och skapar ett konto vilket leder till att man får tillgång till allt material. Vi kommer sedan att träffas i området nästa gång vi har fritidshemsdialog. Rektorerna i respektive område bjuder in till detta. Webbkursen Fritidshemmets uppdrag är tillgänglig från den 14 december på Skolverkets utbildningsplattform. Det är… Ann S. Pihlgren har skrivit flera böcker, bland annat Fritidshemmet och skolan – det gemensamma uppdraget (Studentlitteratur 2015).

ANDISHMAND 2 Andishmand, C. (2018). Fritidshemmets kompletterande uppdrag.Artikel till Skolverkets webbkurs om fritidshemmets uppdrag. Stockholm: Skolverket.

Utvärdering av Merkurius mobila förskola.

Fritidshemmens viktiga uppdrag. Senast uppdaterad 2016-09-27. Detta är mitt första blogginlägg som ny deltagare i referensorganet för fritidspedagogik. Jag har arbetat som fritidspedagog i drygt 18 år och hela tiden följt och varit delaktig i de svängningar som varit när det gäller utvecklingen för fritidshemmen och fritidspedagoger Det kompensatoriska uppdraget ! En studie av sju lärares syn på en likvärdig skola för !