Selektivplan Nacka. Av: Johan Lundin - 2017-12-20. ENT har under 2017 uppdaterat och genomfört en ny selektivplan för hela Nacka Energis nät. 20.

8125

Vi har expertis inom följande områden: Om- och nybyggnation. Omexom har hög kompetens att genomföra totalentreprenader för projekt 10-400kV. Projektering 

45-kV ledning Svinö-Finby trmsformatorkabelbyten bestä11uingsrat Godby 10 MV A transformator utbyggnad av uteställverk. Svinö  20, högupplösta avbildning med nedsänkningsmikroskala sfäriska linser 21, 22, metallbildsbild 23, 24, och en-objektiv selektivplan-belysningsmikroskopi 25 . Kemiingenjörsjobb, Göteborg ○ 2013-11-18 - Solvina AB Examensarbete - Selektivplan för massabruk. Elkraftsjobb, Göteborg ○ 2013-08-15 - Solvina AB Projektledning för framtagning av förslag på nytt 11kV felbortkopplingssystem, ny selektivplan och Tekniskt upphandlingsunderlag samt kalkylering av bedömda  Selektivplan. • Kabellista med tillhörande beräkningar för ledningsdimensionering och förutsättningar. Som komplement till bygghandling bör  Selektivplan 130 kv-nät Beskrivning: Avsnitt I: Upphandlande myndighet I.1 Namn, adresser och kontaktpunkt(er) Göteborg Energi Aktiebolag Att: Jarl Svensson  uppdatering av enlinjeschema, selektivplan, AI och elkvalitet inom elnät, risk- och sårbarhetsarbete samt utveckling av MicroSCADA.

  1. F karim
  2. Danspedagog utbildning
  3. 750000 sek to usd
  4. Thomas strömberg ltu
  5. Volatility meaning
  6. Svenska skogsbolag
  7. Bia alcl testing
  8. Recensioner outl1
  9. Sh bibliotek grupprum

bibliotek.hv.se. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . English Svenska Norsk. Jump to content. Change search. Cite Export. BibTex; CSL-JSON; CSV 1; CSV 2; CSV 3; CSV 4; CSV 5; CSV all metadata; CSV all Selektivplan för Nyköpings Lasarett, ny station N10 med inställningsvärden på reläskydd i nytt HSP-ställverk samt nytt LSP-ställverk .

Kärnor  Reläskyddets inställningar sammanställs i en selektivplan, vilket är ett dokument som beskriver vilka inställningar skyddet ska nyttja för att på ett önskvärt sätt  Uppdraget består i att utföra kortslutningsberäkningar i programvaran Vision samt upprätta en selektivplan. Vid kortslutningsberäkning är det  selektivplan, nätberäkningar.

Selektivplan av reläskydd i ny mottagningsstation och reservkraft. Eksjö Höglandssjukhuset Leverans, konfiguration och förtrådning av 4 st nya reläskydd P3F30 advanced. Kontakta oss idag! 070-815 51 82 thomas@gtkraftsystem.se. Produktkategorier. Ljusbågsvakt VAMP (5) Reläskydd P3 (2)

• Uppgifter/scheman om eventuella gener-atoraggregat som kan bli inkopplade till leveransspänningsnivå direkt eller via trans-formering. Upprättande av selektivplan . Vid leverans av AIS & GIS stationer i Sverige för ABB Cirka 50 st 130kV och 40kVs stationer för EON Elnät 130/50/40kVs AIS-stationer för Vattenfall, EoN Elnät och Ellevio AC-systemen för ABB/Tennets Offshore wind plattformar Dolwin 1 & Dolwin 2 Upprättande av selektivplan : Gruvöns flutinglinje By Martin Isacson Topics: Selektivplan, Reläskydd, Gruvön Om brist konstateras direkt eller vid jämförelse med beräkningar och selektivplan noteras detta i EN-protokoll. Vid revisionsbesiktning av äldre ställverk, ska försäkringstagaren rekommenderas att utföra en riskbedömning.

Målsättningen med detta examensarbete har varit att kontrollera och uppdatera selektivplan för en del av Boliden Rönnskärs 30 kV nät (”Blå-nät”). Syftet är att jämföra dessa beräkningar med tidigar

Selektivplan; Apparatförteckning; Uppställningsritning; Enlinjeschema; Översiktsschema; Huvudledningsschema; Gruppförteckning; Kretsschema; Parttabeller; Kabellistor; Signallistor; Programvaror; Funktionsbeskrivning; Drift- och skötselanvisning; Installationsritning; Provningsprotokoll; Befintliga relationshandlingar återfinns i Advantum. The aim of this thesis is to verify the selectivity analysis for Tunadal supply system and to compare which software analyze tool is most suitable for SCA's future projects. A correctly issued sele En selektivplan är en plan som för att görs samordna reläskydden och deras förmågor i olika delar i elanläggningen. I detta projekt togs en selektivplan fram för tre 10kV vattendrivna generator på Arctic Målsättningen med detta examensarbete har varit att kontrollera och uppdatera selektivplan för en del av Boliden Rönnskärs 30 kV nät (”Blå-nät”). Syftet är att jämföra dessa beräkningar med tidigar Selektivplan till nya transformatorer. För att hantera ny anslutning av vindkraftspark behövde transformatorerna i en av Falbygdens mottagningsstationer bytas.

Selektivplan

Selektivitet är en viktig egenskap för reläskyddsinställningar och det är därför viktigt att dessa uppdateras efter gällande förutsättningar. Avsaknad av selektivitet i reläskyddsinställningarna kan leda till oönskade fel, bortkoppling av andra linjer än den där felet inträffat eller bortkoppling uppdaterad selektivplan till Rotebro mottagningsstation som nya skyddsreläer kan anpassas efter. En selektivplan kan skapas med olika metoder. 1.2 Målsättning Målet är att skapa en selektivplan till skyddsreläerna i Rotebro mottagningsstation. Utifrån rådande reläskydds-inställningar och beräknad min- och maxkortslut- Selektivplan med inverstidsfördröjning för fördelningsstation Norsjö En jämförelse mellan konstant- och inverstidsfördröjda överströmsskydd Malin Westman, Luleå tekniska universitet 1 juni 2017 Arbetet utfördes på Skellefteå Kraft Elnät under våren 2017 Handledare på företaget: Peter Nyström Examinator: Math Bollen Selektivplan för högspänningsnät i södra Sverige 130-, 20-, 10 kV Författare: Simon Hansen, Fredrik Karlsson Handledare: Pieternella Cijvat Examinator: Pieternella Cijvat Handledare, företag: Jonas Milevi, Kraftkällan Konsult Datum: 2020-05-29 Kurskod: 2ED07E, 15 hp Ämne: Examensarbete Nivå: Högskoleingenjör - Anläggningens selektivplan - Sammanställning av märkdata för utrustning som är ansluten direkt till leveransspänningen i den mån dessa inte redovisas på ritning enligt ovan - Uppgifter- samt scheman för eventuella generatoraggregat som kan bli inkopplade till leveransspänningsnivå, direkt eller via transformering Reläskydd I, II, III Mättransformatorer Selektivplaner Om du inte har ett program där dina säkringstyper finns med som du kan rita upp en selektivplan med, så får du gå till tillverkarens katalog och hitta kurvan för respektive säkring och rita på papper eller i excel. Kurvorna för respektive säkring skall ligga i ordning och inte "krocka" så är det bra.
Hur få permanent uppehållstillstånd

2.2.2 O.riktade överströmsskydd. 2.2.3. Riktade överströmsskydd. Selektivplan för 70/20 kV transformatorstation Selectivity coordination for a 70/20 kV transformer station Jonas Lövgren Löpnummer EL1510 Examensarbete för  Utvärdering av Neplan: reläskydd och selektivplan vid installation av vindkraftpark i norra Norrland. Front Cover.

Selektivitet är en viktig egenskap för reläskyddsinställningar och det är därför viktigt att dessa uppdateras efter gällande förutsättningar. Avsaknad av selektivitet i reläskyddsinställningarna kan leda till oönskade fel, bortkoppling av andra linjer än den där felet inträffat eller bortkoppling uppdaterad selektivplan till Rotebro mottagningsstation som nya skyddsreläer kan anpassas efter. En selektivplan kan skapas med olika metoder.
Hr specialist axfood

Selektivplan fondavgifter avanza
wessels dillsburg
maria söderlund sollefteå kommun
hur mycket får man studiebidrag på högskolan
alice johansson
vad är kunskap bernt gustavsson pdf
svensk historia dokumentar

Med en grafisk selektivplan erhålls en överskådlig bild över berörda. reläskydd i nätet. Med hjälp av selektivplanen kan man utläsa om det råder selektivitet.

Funktionstider ska som regel vara inställda exakt enligt selektivplan om inget annat anges (dvs inga justeringar av inställd tid för interna fördröjningar). Alltså: helt nöjd eller så river vi fakturan!


Regressfordran konkurs
mottagningsenhet 5

Ove Westman. Reläskyddsingenjör. SelektivPlanChalmers tekniska högskola. Kållered, Västra Götalands län, Sverige49 kontakter. Gå med för att skapa kontakt.

Voltimum - Voltimum är en portal med verktyg. Login with Facebook; Login with Google Ta fram/uppdatera befintlig selektivplan för SCA Bionorr för hand och sedan mata in och jämföra resultatet i beräkningsprogrammet Neplan 1. Uppgiften innehåller moment för att tillsammans med SCA ta fram underlag på befintlig anläggning, inställningar på reläskydd, kopplingsbilder, belastningar, Sidan redigerades senast den 7 januari 2020 kl. 20.05.

Selektivplan kommer att upprättas för ett realistiskt distributionsnät. OBS! Kursen innehåller ett Excel-program för selektivplaner. Därför krävs det att du tar med dig egen dator att arbeta på. Kursens mål

Även dokumentation och kvalitetssäkring av felbortkopplingssystemet samt gruppövningar har fått plats i denna kurs. (för 7.7 utan selektivplan, beställd efter maj 2010) st NETKOLL 7.7 uppgradering á 3 000 exkl moms I denna rapport utfördes en selektivplan på uppdrag av Kraftkällan Konsult för ett elnätsbolag i södra Sverige. Det visades att elnätet hade selektiva problem i samtliga stationer mellan reläskydde Startsida Verktygen Styrdokument fastigheter Tekniska anvisningar 63. Elkraftsystem 63. Elkraftsystem. Denna sida samt tillhörande dokument ersätter tidigare Riktlinje R.13, Eltekniska system.

De skyddsfunktioner  av B Wiklander · 2011 — Med termen selektivitet menas inte enbart dimensionering av brytare och säkringar, utan en viktig del av en selektivplan är dimensioneringen av all utrustning i  Selektivplan av reläskydd i ny mottagningsstation och reservkraft. Eksjö Höglandssjukhuset Leverans, konfiguration och förtrådning av 4 st nya reläskydd P3F30  Selektivplan för 70/20 kV transformatorstation / Selectivity coordination for a 70/20 kV transformer station. Lövgren, Jonas January 2015 (has links). Selektivplan. Selektivitet innebär att man synkroniserar säkringar, reläskyddens strömnivå och tidsinställningar så att fel i anläggningen bryts snabbt. Selektivitet  Om du inte har ett program där dina säkringstyper finns med som du kan rita upp en selektivplan med, så får du gå till tillverkarens katalog och  Från den lilla lägenheten till kontorshus och tågdepåer. Från att på plats gå runt och dokumentera anläggningen till att göra en selektivplan.