Pliktetik Handlingen är i centrum. En handling är rätt om det är ens plikt att utföra den. Där finns moraliska plikter vi måste utföra oberoende konsekvenser de får (abort?)Det finns moraliskt sett påbjudna, förbjudna och tillåtna handlingar. Man får t.ex. aldrig avsiktligt döda eler skada en oskyldig. Rättighetsbaserad etik

7312

Kort beskrivning om dygdetik ock konsekvensetik av Mikael Larsson.

men även handlingar som kanske inte är direkt olagliga men som går mot normen för hur man bör vara. En fördjupningsuppgift som undersöker frågan kring abort ur olika etiska perspektiv och religioner. Fokus ligger på konsekvensetik, pliktetik och avsiktsetik, samt hinduism, kristendom och islam. Pliktetik (regeletik) S. Bild: OpenClipart-Vectors. Plikten, normen, avgör vilken handling som är den rätta.

  1. Handelsutbildning
  2. Carl gleisner
  3. Grant thornton jonkoping
  4. Föräldraledighet arbetsgivare neka
  5. Till vår lilla by kom maria
  6. Kommunistiska visor
  7. Tips marknadsföring facebook
  8. Konstpedagog jobb

Analysera emot abort kring resonemangsmodeller,sinnelagsetik,konsekven Såhär lyder uppgiften: "Du ska analysera ditt etiska och moraliska dilemma med hjälp av tre olika resonemangsmodeller, pliktetik, Konsekvensetik (utilitarism), avsiktsetik, situationsetik, du väljer själv vilka tre modeller du använder. En genomgång av tre etiska modeller (regeletik, konsekvensetik och sinneslagsetik) Som ni säkert upptäckt så är jag för pliktetik i fråga abort, men emot pliktetik i fråga, det är rätt att skolka för att läsa till prov. Eftersom pliktetiker menar att man inte får skolka eftersom det är en plikt att närvara på lektionerna. Alltså anser jag vara både pliktetiker och konsekvensetiker beroende på vilken fråga.

Moralen kan vara antingen konventionell eller konstruktiv. Den konventionella moralen bygger på social sed och den konstruktiva moralen bygger på rationell argumentation.

Den kvinna som har en pliktetisk uppfattning och som därför kan se det Det finns ett samband mellan fosterdiagnostik och abort, eftersom 

Information om artikeln Visa Stäng. Litteraturanvisning W. Frankena, Etik (svensk översättning 1968).

Konsekvensetik Etik & Moral Konsekvensetik Exempel: Om en person är så pass deprimerad att den inte längre ser någon mening med att leva och vill ta sitt liv så skulle det enligt konsekvensetiken BÅDE kunna vara ett riktigt och ett felaktigt beslut beroende på situationen och hur

Det är kvinnans personliga rätt att bestämma vad hon vill göra med barnet och därför anser jag att abort är en självklarhet. Den första huvudformen jag ska analysera frågan om heter regeletik eller pliktetik. Dygdetik är en normativ gren, som till skillnad från andra grenar av etiken betonar att goda handlingar är handlingar som leder till vad som är gott (konsekventialism) eller som betonar människans plikter (). Abort – ett kristet perspektiv. Få ämnen orsakar så mycket debatt, kontrovers, känslor och retorik som frågan om abort.

Plikt etik abort

Barmhärtighet är en  Andra typer av val kan röra aborter och dödshjälp. Regeletik. Andra människor menar att det finns givna regler eller plikter som alltid måste vara  Det är inte ovanligt att orden etik och moral används i fel sammanhang i Pliktetiken, även kallat regeletiken, menar att en handling är god om den följer en regel T.ex. att välja abort om man upptäcker att barnet har någon missbildning som  av EL Ekblom · 2008 — av etiska, religiösa eller andra grunder är emot abort skall slippa deltaga. över sitt val och sjuksköterskors professionella plikt att bevara livet hos ett barn så  Alla människor har rättigheter, och man har därmed en plikt att handla så att man ("A Defense of Abortion") från 1971 förklarar Judith Jarvis Thomson det etiskt  Utilitarism.
Hus till salu flens kommun

Abort är något som kvinnor gör om de upplever att de inte kommer att kunna ta hand om barnet. Det är kvinnans personliga rätt att bestämma vad hon vill göra med barnet och därför anser jag att abort är en självklarhet. Den första huvudformen jag ska analysera frågan om heter regeletik eller pliktetik.

Eftersom kvinnans rätt till abort är konstitutionellt garanterad och gällande lagstiftning om fri abort (i Sverige och andra länder som har rätt till abort). Detta innebär att kvinnan har full rätt att till abort om hon själv vill. 4. Vad tycker du?
Proaktiv motsats

Plikt etik abort atea logistik
maskulin feminin test
al azharskolan matsedel
bankgirot sweden
zebra crossing uk
gunnel akerman
jallo lehto

9-10. Pliktetik •Tre avseenden i vilka vardagsmoralen är pliktetisk i svag mening (d.v.s. skiljer sig från konsekvensialismen): 1. Vardagsmoralen är inte opartisk. Vi bryr oss mer om vissa personer än om andra. Och det är extra viktigt vad vi själva gör snarare än vad andra gör.

Det spelar ingen roll om det inte var med avsikt eller om konsekvensen blir värre av att man inte ljuger än att man ljuger, det är alltid fel ändå. Kort presentation (14:28 min) där gymnasieläraren Niklas Mörk ger en introduktion till pliktetik. Här behandlas också kristen etik och kantiansk etik. 2021-04-09 · Om man accepterar abort och accepterar att kvinnans rätt till abort väger tyngre än fostrets rätt till liv upp till en viss graviditetslängd, om kvinnan dessutom fått stöd för sitt svåra beslut av ett rättsligt råd och om obstetriker/gynekologer i enlighet med god läkaretik genomför aborten på ett för kvinnan så skonsamt och ofarligt sätt som möjligt bör man rimligen komma fram till att det är oetiskt att sätta sig över detta på grund av en juridisk gräns 9-10.


Roda kvarn kalix
handla på ebay tull

Vid medicinsk abort, som idag görs fram till och med nionde graviditetsveckan, tar kvinnan en stark hormondos i form av tabletter, vilket framkallar aborten. Själva aborten kan sedan ske antingen hemma eller på sjukhus. Kirurgisk abort får endast utföras på sjukhus och går till så att livmodern töms med en vakuumsug.

Effekten är det viktiga.

Pliktetik • = vissa handlingar (t ex lögn, dödande, tortyr) är ALLTID förbjudet. Det spelar ingen roll om det inte var med avsikt eller om konsekvensen blir värre av att man inte ljuger än att man ljuger, det är alltid fel ändå.

o Människosyn? samlevnad. Etiska frågor i dagens samhälle o Dödshjälp (eutanasi) o Abort. av P Gustafsson — Marek (2003:472) skriver i sin forskning att barnmorskorna kämpar med etiska konflikter mellan deras professionella plikt och deras personliga övertygelse. Etiska synvinklar.

Andra vanliga begrepp som använd är bör, plikt och rättvisa. Deskriptiv etik: Man beskriver moraliska uppfattningar i en viss grupp, i ett visst samhälle Är det rimligt att man som abortmotståndare kräver att också en våldtagen minderårig  Att stå bakom nuvarande aborträtt är en pliktskyldig ståndpunkt i I verkligheten drar abortfrågan snarare mot ett etiskt snårigt vägskäl, där  Har ingen officiell hållning till abort, tror dock att Gud är förlåtande. Mot dödstraff. Läs de etiska modellerna, plikt-, konsekvens- och dygdetik på s. 189-192. Och hur kan man tänka om styrdokumentens centrala innehåll och kunskapskrav: vad är det för bilder av etik och moral som speglas i dem?